U bevindt zich hier: Home Agrarisch

Agrarisch

Op agrarische bedrijven lopen bedrijf en privé meestal volledig door elkaar heen; partners die meewerken, inkomsten die geïnvesteerd worden in het bedrijf. Er is veel complexe regelgeving, zowel vanuit Nederland als vanuit Europa. Hoe zorgt u voor een juridisch goede afstemming? Zodanig dat zowel het bedrijf als uw privésituatie daarin kan floreren. Een goede afstemming van al die regels is bittere noodzaak. Huwelijkse voorwaarden, maatschapscontracten, testamenten, bedrijfsopvolging, nalatenschappen en uiteenlopende belastingen, alles hangt met alles samen. In deze rubriek geven wij u daarvan een indruk.


Agrarische sector

Bedrijf en gezin lopen in elkaar over

Agrarische bedrijven zijn doorgaans gebonden aan grond. In agrarische bedrijven lopen familieverhoudingen en zakelijke verhoudingen vaak in elkaar over. Die komen tot uitdrukking in huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontracten, erfrecht, maatschapscontracten, opvolgingsvraagstukken en geleidelijke vermogensoverdracht (estate planning).

 

Bedrijfsoverdrachten in familieverband

In de meeste gevallen vindt de overdracht van een agrarisch bedrijf in familieverband gefaseerd plaats. Eerst gaan de ouders een maatschap aan met de kandidaat-opvolger. Na verloop van jaren wordt deze maatschap ontbonden en wordt het bedrijf voortgezet door de betreffende opvolger.
In de oprichtingsakte van de maatschap worden de afspraken vastgelegd die gelden gedurende het bestaan van de maatschap . Ook worden de voorwaarden vastgesteld op basis waarvan te zijner tijd het bedrijf door de opvolger kan worden voortgezet. Deze voorwaarden kunnen zijn: de vaststelling van woonrechten voor de ouders, kooprechten voor de ouders en een antispeculatiebeding.
Aangezien de opvolger het bedrijf meestal overneemt tegen een prijs welke lager is dan de werkelijke waarde van het bedrijf, wordt in het antispeculatiebeding geregeld welke verplichtingen de bedrijfsopvolger heeft wanneer hij/zij het bedrijf vóór een bepaalde datum beëindigt. In dat geval wordt hij/zij verplicht om alsnog over een deel af te rekenen met de familie.Verder dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van allerlei fiscale regelingen die bedrijfsoverdrachten moeten stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsopvolgingsregelingen en kwijtscheldingsregelingen voor de schenk- en erfbelasting.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overdracht van landbouwgrond en agrarische bedrijven

Bij de overdracht van landbouwgrond moet rekening worden gehouden met een eventuele overgang van toeslagrechten en productierechten. Hetzelfde geldt voor de overdracht van een agrarisch bedrijf. In onze notariële akten wordt dit natuurlijk goed geregeld.

 
Loading...