particulierrelaties-familie ≫ mediation

Wat is mediation?

Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen? Conflict over de toekomst van een familiebedrijf? Daar wilt u vast zo snel mogelijk vanaf, zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen.

Gezamenlijke oplossingen zoeken

Mediation is een proces waarin partijen, die met elkaar een geschil hebben, samen op zoek gaan naar oplossingen met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt.

Mediation is uitermate geschikt in deze gevallen:

U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten), bijvoorbeeld vanwege het contact met uw kinderen.

U bent bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.

U bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt.

Er zijn problemen in de communicatie met de ander, maar u wilt het conflict wel graag opgelost hebben.

De voordelen van mediation zijn:

  1. Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
  2. Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen).
  3. Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen.
  4. Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak.
  5. Er wordt gedacht in oplossingen. Dus u kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst.

Notaris als mediator

De (kandidaat-)notaris als mediator is bij uitstek geschikt voor de begeleiding van conflicten op het gebied van personen- en familierecht (denk aan echtscheidingen etc). omdat de notaris van oudsher onafhankelijk en onpartijdig werkt, kennis heeft van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en fiscaal recht, een en ander in de vorm van een akte kan vastleggen en de afspraken kan effectueren.

Tenslotte

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen die door het NMI zijn opgesteld; deze zijn te vinden op de website: http://www.nmi-mediation.nl


Actueel

Kabinet wil investeren in woningbouw en nieuw energielabel

(Bron: KNB) Het kabinet wil de weg vrij maken voor nog meer woningbouw. Daarom investeert de overheid tot 2030 100 miljoen euro in de aanpak van de stikstofproblematiek. Vooral de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen krijgt ondersteuning. Dit blijkt uit de Prinsjesdagstukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Vergoedingsvordering tussen samenwoners met eigen huis vraagt aandacht bij huwelijk

Het komt regelmatig voor dat ongehuwde samenwoners een gemeenschappelijke woning kopen waarvan zij voor gelijke delen eigenaar worden, maar waarbij één van de partners meer bijdraagt in de financiering dan de andere partner. 

NHG-kostengrens naar € 325.000

(Bron: NHG) NHG voert een nieuwe kostengrensmethodiek in en draagt daarmee volgens eigen zeggen bij aan een stabielere woningmarkt. De kostengrens komt daarmee in 2021 uit op € 325.000. Dit maakt de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens.